<div align="center"> <h1>Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku</h1> <h3>Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku</h3> <p>Seminarium, Włocławek, ewangelizacja, Jezus Chrystus, Duchowne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.diecezja.wloclawek.pl/Seminarium/index.htm" rel="nofollow">www.diecezja.wloclawek.pl/Seminarium/index.htm</a></p> </div>